KAMU LOJMANLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ DPB`DEN ÖNEMLİ GÖRÜŞ

 

Devlet üniversitelerinin bazılarında hizmet alımı yolu ile şoförlü/şoförsüz makam araçları kiralanması ve hizmet alımı yolu ile şoförlü olarak kiralanan makam araçlarının şoförlerinin kurum lojmanlarından yararlanması işleminin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ve 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırılık içermesi nedeniyle, bu lojman tahsis işlemlerinin belirtilen Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda Devlet Personel Başkanlığına sendikamız tarafından görüş sorulması üzerine; Devlet Personel Başkanlığı konu hakkında “Kamu konutlarının nasıl kullanılacağına ilişkin düzenlemeler 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer almaktadır.”  diyerek 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 ncı maddesine ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2.maddesinin 1.fıkrasındaki; “Bu Yönetmelik; 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2.maddesinde sayılan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli’nin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.” hükümlerine atıfta bulunmuş ve bu hükümler çerçevesinde kamu konutlarından, mezkur Kanun Kapsamına giren kurum ve kuruluşların kendi personelinin faydalanabileceği belirtilmiştir.

 

 

İlgili yazımız için tıklayınız 

İlgili cevabi yazı için tıklayınız