652 SAYILI KHK İLE EĞİTİM UZMANI YAPILANLARIN DÖNÜŞÜ İÇİN KANUN TEKLİFİ

652 SAYILI KHK İLE EĞİTİM UZMANI YAPILANLARIN ESKİ GÖREVLERİNE DÖNÜŞÜ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Bilindiği üzere 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 maddesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Merkez Teşkilatı Şube Müdürleri, şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrolarına atanmışlardır. 

MHP Milletvekilleri Oktay VURAL ve Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrosuna atanan personel hakkında, alınan kadrolarının yeninden verilmesi için kanun teklifi verilmiştir. Verilen teklifin gerekçesi olarak; aynı kanunla genel müdür yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı ve il müdürlerinin hakları korunurken, şahsa bağlı şube müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürlerinin unvanları alınmak ve maaşları dondurulmak suretiyle bu grup aleyhine negatif ayrımcılık yapıldığı ve ötekileştirildiklerinden söz edilmiştir. Ayrıca;  Mağdur olanların sayısı; il milli Eğitim müdür yardımcısı 290, ilçe milli Eğitim müdürü 765 ve Merkez Teşkilatı Şube Müdürü 295 olmak üzere yaklaşık 1.350 kişi olduğu vurgulanmıştır.

Kanun teklifinin metni “MADDE 1- 25/8/2011 tarihli 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden eğitim uzmanı kadrolarına atanan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Merkez Teşkilatı Şube Müdürleri ekli (1) sayılı liste ile ihdas edilen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Merkez Teşkilatı Şube Müdürü kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Ekli (1) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” şeklindedir.

MHP Milletvekillerine yüzlerce kişinin mağduriyetini dile getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz yapılan haksızlık bu kanun teklifi ile giderilecektir.

İlgili Kanun Teklifi İçin Tıklayınız