HARCIRAH`TA YANLIŞ BEYANLA İLGİLİ MEB’DEN ÖNEMLİ GÖRÜŞ

Memurun beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemesi ile ilgili memur hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda, harcırahın hatalı ödendiğine kanaat getirildiği takdirde 6245 sayılı Kanuna göre mi yoksa 657 sayılı Kanuna göre mi disiplin cezası verileceği konusunda yaşanan tereddütlerin ve farklı uygulamaların olduğu bilgisi Sendikamıza ulaştığı için; tarafımızca Milli Eğitim Bakanlığına görüş sorulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı 19/02/2015 tarih ve 1842636 sayılı yazısında;  memurun yanlış beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemeleriyle ilgili olarak, beyanda bulunan memur hakkında yapılan soruşturma sonucunda fiilin doğruluk kazanması durumunda, muhatabı hakkında özel Kanun niteliğinde olan 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği söylenmiştir.

MEB’in cevabi yazısı için tıklayınız