KAYSERİ İDARE MAHKEMESİ OBJEKTİF DEĞERLENDİRME KONUSUNDA ISRARLI…

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davada Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını gereği gibi uygulamayarak ikinci kez yapılan değerlendirme sonucunda da görev süresinin uzatılmaması yönünde tesis edilen  işlemin iptali istenmiş; iptal istemi ile birlikte idari işlemin hukuka aykırı olduğu, mahkeme kararlarının gecikmeksizin uygulanması gerektiği, bu hususta idarenin takdir yetkisinin olmadığı ileri sürülerek, idarenin mahkeme kararını uygulamayarak müdürlük görevine tekrar başlatılmadığı iddia edilerek Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada; iptal edilen bir idari işlemin, iptal kararı ile hiç tesis edilmemiş sayılacağı, tesis edildiği tarihten itibaren hükümsüz hale geleceği gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız