YÖNETİCİ GÖREV. 2. DEĞER. SONUCU YÜRÜT. DURDURMA VE ESASTAN KARARLAR

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE 2. DEĞERLENDİRME SONUCU  YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE ESASTAN KARARLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR…

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararları yağmur gibi devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda Eskişehir 1 İdare Mahkemesinden 6 iptal kararı,  Kırşehir Üyelerimiz adına Yozgat İdare Mahkemesinden 30 iptal kararı geldi. “…dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Yargı kararına istinaden yapılan 2. Değerlendirmenin iptali için açılan davada Çanakkale İdare Mahkemesinden 2 adet Yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu kararların gerekçesinde; “…..Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1Formunun nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olarak yeniden yapılacak değerlendirme sonucunda görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verileceği hususu açıktır.” denilmektedir. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağından yürütmesini durdurmuştur.

Eskişehir 1 İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (1)

Eskişehir 1 İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (2)

Eskişehir 1 İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (3)

Eskişehir 1 İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (4)

Eskişehir 1 İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (5)

Eskişehir 1 İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (6)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (1) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (2) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (3) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (4) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (5) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (6) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (7) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (8) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (9) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (10) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (11) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (12) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (13) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (14) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (15) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (16) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (17) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (18) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (19) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (20) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (21) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (22) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (23) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (24) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (25) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (26) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (27) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (28) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (29) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Yozgat İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız (30) (Kırşehir Üyemiz Adına)

Çanakkale İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (1) (Yeniden Değerlendirme)

Çanakkale İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız (2) (Yeniden Değerlendirme)