YÖK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK İSTEDİK

12/04/2014 tarihinde 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yer alan “Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7.maddesi’nin (a) bendi; Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak” şeklindedir.

Bahse konu Yönetmelik hükmünde “En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak” şartı ile “en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak” şartı birlikte değerlendirildiğinde bu düzenleme sadece lisans düzeyinde öğrenim gören kişilerin unvan değişikliğine vesile olmakta, görevde yükselme gibi bir amaç içermemektedir. Örneğin “kadrolu tekniker” olarak çalışan bir kişi, çalıştığı süre içerisinde dört yıllık yüksek öğrenim görerekgörevde yükselme sınavı ile yönetim hizmetleri grubuna atanmak isteyebilir.  DolayısıylaGörevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar arasında “ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren kadrolardan birinde çalışıyor olmak” şeklinde ibarenin yer alması ve Yönetmeliğin amacına hizmet etmesi gerekmektedir. Türk Eğitim-Sen olarak Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’ndan mağduriyetlerin önlenmesi bakımdan bu yönetmelik hükmünün düzeltilmesi  talep edilmiştir.

İlgili yazımız için tıklayınız