EK DERSLER KESİLMEMELİDİR
İzinli olan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda derse giren öğretmenler, programlarına uygun şekilde görevlerine gidecekler ve mesai harcayacaklar. Normal programlarına göre okullarında duracaklarına göre, bu öğretmenlerin ücretleri ne olacak? Çünkü son sınıflarda derse girmeme durumu tamamen öğretmenlerin inisiyatifi dışında gerçekleşmiştir.
Tatil kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı bu öğretmenlerimize ders ücretlerini de tam olarak ödemek zorundadır.

MEB ‘e konuyla ilgili gönderdiğimiz yazı aşağıdadır.


 

Sayı : GMT.050/377                                                                      Ankara:30/05/2008
Konu : Ek Ders Ücreti

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ÖSS’nin 15 Haziran 2008 tarihinde, Ortaöğretim Kurumları Seçme Sınavı’nın 08 Haziran 2008 tarihinde yapılacak olması sebebiyle;

-öğrencilerin sınava psikolojik olarak daha rahat girmelerinin sağlanması, motivasyonlarının artırılması ve stresten uzak kalmaları amacıyla, Ortaöğretim Kurumları son sınıf öğrencilerinin 09-13 Haziran 2008, İlköğretim Kurumu 8’inci sınıf öğrencilerinin 02-06 Haziran 2008 tarihlerinde izinli sayılmaları Bakanlığınızca kararlaştırılmıştır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları son sınıflarında okuyan öğrencilerin yukarıda belirtilen tarihlerde izinli sayılmaları nedeniyle, bu sınıflarda derse giren öğretmenlerin programlarında boşluklar oluşacak ve okulda beklemek zorunda kalacaklar.

Son sınıflara dersi olup, okula gitmek zorunda kalacak öğretmenlere giremedikleri derslerden dolayı ders ücreti kesintisi yapılacağı şeklinde bilgiler almaktayız.

Son sınıflara derse girmeme durumu tamamen öğretmenlerimizin inisiyatifi dışında, Bakanlığınızın kararı ile gerçekleşen bir durumdur.

Sonuç olarak; öğrencilerin son haftada izinli sayılmasından dolayı 8 ve 11’inci sınıflara dersi olan öğretmenlerin ders ücreti kesintisi yapılmayacak bir düzenlemenin yapılması için;

Gereğini arz ederiz.

 

Musa AKKAŞ                                              İsmail KONCUK
Genel Mevzuat ve Toplu                                   Genel Başkan
Görüşme Sekreteri