“ÜNİVERSİTELERE EKSTRA ÜCRET” SÖZÜNE CEVAP GELDİ
06.04.2009 tarih ve 10161 sayılı MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’nün cevabi  yazısı ile 25.02.2009 tarih ve 14736 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği ve uygulanmak üzere YÖK’e 20.03.2009 tarih ve 8267 sayılı yazının gönderildiği belirtilmiştir. 16 Mart’ta MEB’e gönderdiğimiz yazı ile bize gönderilen 25.02.2009 tarih ve 14736 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kastedilmemiştir. Hüseyin Çelik’in 21.12.2008 tarihinde TBMM Genel Kurulundaki Üniversitelerin bütçesi ile ilgili konuşmasında; yeni kurulan üniversitelerde dâhil, gelişme güçlüğü gösteren ve eleman temininde güçlük çeken üniversitelere ekstra ücret verilmesiyle ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı imzalanacağından bahsetmiştir. Yükseköğretim Kurulu ve Maliye Bakanlığı ile beraber yapılacak bir çalışma ile en mahrum olan üniversiteden en avantajlı olana doğru bir ücret skalası oluşturulacağı aynı konuşmada belirtmiştir. Bu konuşmada bahsedilen ücretin üniversite çalışanlarına mı yoksa üniversite bütçelerine mi ayrılacağı konusu anlaşılamamıştır. Üniversitelerimize ayrılacak ek bütçeden neyin kastedildiği ve yapılan çalışmaların üniversite çalışanlarına ne getireceği hususunda idi. Ancak gelen cevap yazısı ile sorularımızın karşılığını alabilmiş değiliz. Konu ile ilgili çalışmalarımıza ve Hüseyin Çelik’in konuşmalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Söz veriyorsanız yerine getireceksiniz değilse vaade bulunmayacaksınız. Çalışanları beklenti içerisine sokmayacaksınız.

Üniversitelere Ekstra Ücret Sözünüz Ne Oldu?.Haberimiz İçin Tıklayınız

Cevabi Yazı İçin Tıklayınız