YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ TALEPLERİMİZİ MEB’E İLETTİK.
Bakanlık, eğitim- öğretimin aksatılmaması ve eğitim kurumlarının yönetim sürecinde yargı kararlarına bağlı yaşanan bazı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla sendikaların da görüş ve önerileri alınarak yeni bir çalışma yapacaklarını açıklamıştır.

Bu çerçevede, bakanlığın çalışmalarına esas olmak üzere sendikamızın görüş, öneri ve yönetmelikte yer alması düşünülen konularıyla ilgili olarak şube ve temsilciliklerimizden görüş istedik. Gelen görüşler ve yönetici atama yönetmelikleri ile ilgili bugüne kadar yargı tarafından verilen hukuk kararlarını da dikkate alarak taleplerimizi Milli Eğitim Bakanlığına ilettik.


Türk Eğitim Sen olarak yönetici atamalarını çok önemsiyoruz. Yöneticilik görevi, Türk Milli Eğitim Sisteminin en önemli yapı taşını oluşturmaktadır. Bu anlayış çağdaş okul-kurum yönetiminin gereğidir. Kariyer, liyakat dikkate alınarak yapılacak atamaların eğitimde huzuru ve başarıyı sağlayacağı kuşkusuzdur. Aksi uygulamalar ülkenin var olan. Genç nüfus potansiyelinin harcanmasına, eğitim çalışanlarının huzursuzluğuna, kamplara bölünmesine yol açacaktır.


Eğitim kalitesinin sorunları, aslında eğitim yönetimi sorunlarına bağlı olduğu söylenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı iyi yönetiliyorsa, eğitimin kalitesi kendiliğinden istenen seviyeye doğru yükselecektir. Milli Eğitim Bakanlığının iyi yönetilmesi demek, okulların iyi yönetilmesi sonuçta eğitim çalışanlarının huzur bulduğu, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi demek olacaktır.         Okul ve kurumlarda başarının, toplumda huzurun sağlanması için, Milli Eğitim Bakanlığının, Milli ve bir Devlet politikası anlayışıyla yönetilmesi ile gerçekleşecektir. Bakanlık, okul ve kurum yöneticilerini hükümetlerin memuru anlayışıyla değil, Devletin memuru olarak görmelidir. Bu çalışanlar hükümetlerin emir erleri değildir. Hükümetler, Eğitim yöneticilerini değişen teknolojileri takip eden, bilimsel tutum ve davranış, toplam kalite yönetimi karşısında yeni roller üstlenilmesi gerektiğinin bilincinde olan, insan ve vatan sevgisiyle dolu, şeffaf, tarafsız bir yönetim anlayışını gerçekleştiren birisi olarak görmeli, yönetici yetiştirmeyi bu anlamda görmeli ve atama yönetmelikleri buna göre düzenlemelidir.


Türk Eğitim Sen bugüne kadar vekâleten, geçici  görevlendirme yerine asaleten atama yapılmasını savunmuştur. Yönetici atamalarında; Hukukun üstünlüğü, insan hakları temelinde objektif verileri esas alan ve yönetici adaylarını bir takım mahfillere eğilmek zorunda bırakmayacak bir atama yönetmeliğinden yana tavrını her zaman ortaya koymuştur.

MEB'e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız