76.MADDEYE GÖRE YAPILAN TÜM ATAMALARIN İPTALİ İÇİN HUKUK SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ.
Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazımız ile 657 sayılı Yasanın 76. maddesinin arkasına sığınarak gerçekleştirilen bütün usulsüz atamaların iptalini Bakanlıktan talep ettik. Gelecek olan olumsuz bir cevap yazısı üzerine mücadelemizi yargıya taşıyacağımız muhakkaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sayın Bakan Nimet ÇUBUKÇU'nun bizlerle aynı hassasiyeti göstererek yapılan usulsüzlüklere dur demesi en büyük temennimizdir.