ÖZEL PROTOKOLLÜ OKULLARDA ATAMALARI SORDUK

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okulların yönetici atamalarının bazı protokoller uyarınca yapıldığı ve bu nedenle münhal duyurularının yapılmadığı görülmüştür. Bu protokollerin hangi okulları kapsadığı ve atamaların hangi kriterlere göre yapıldığı konusunda MEB’e yazı yazdık.   

İlgili yazı için tıklayınız.