ÜNİVERSİTELER İLE YURTKUR'DA BANKA PROMOSYONUNUN TAMAMI ÖDENMELİDİR

2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 4. maddesinde, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutarın, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabileceği hükme bağlanmıştır. MEB İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 2010/8 sayılı Genelgesi ile de bu duruma açıklık getirilerek "Banka promosyon miktarının tamamının kamu görevlisine dağıtılması esas olup üçte birini geçmeyecek şekilde ihtiyaçlarda kullanılması istisnadır. Nitekim Başbakanlık genelgesinde 'ayrılabilecektir' ifadesi kullanılarak bu konuda idarelere takdir hakkı tanınmıştır. Bu sebeple 01.02.2010 tarihinden itibaren promosyonların tamamı çalışanlara dağıtılacaktır." İbarelerine yer verilmiştir. Ancak, üniversiteler ile Yurt-Kur’da  çalışan personel açısından bu konuda bir uygulama birliği mevcut değildir. Türk Eğitim Sen olarak Başbakanlığa gönderdiğimiz yazıyla üniversiteler ile Yurt-Kur’da  de banka promosyonunun tamamının çalışanlara dağıtılması için yeni bir genelge çıkarılması konusunda talepte bulunduk.

Başbakanlığa Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız