YÖNETİCİ ATAMA KILAVUZUNUN 35. MADDESİNİN İPTALİ İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK

         MEB Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama” başlıklı 19. maddesi;

“(1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

 

(2) Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

 

(3) Başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak,  tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.

 

 “Duyuru”;  münhal kadroların Valiliklerce duyuruya açılması yasal bir zorunluluk olup, Valiliklerin inisiyatifine bırakılmamıştır.” şeklindedir.

 

Ancak 3. kez değiştirilen ve bugün MEB resmi web sitesinde yayınlanarak Kılavuza eklenen “Kurucu müdür ya da müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olanlar ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılan duyuruda müdür başyardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?” şeklindeki 35. sorunun cevabı “Yönetmeliğin 21 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyanlar, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.” hükmü çerçevesinde bu kapsamdaki atamalar Mayıs Haziran aylarında yapılacağından, kurucu müdürler ve müdür yetkili öğretmenler dahil bu kapsamda sayılanların ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılan duyuruda müdür başyardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunmaları mümkün olamamaktadır.” olarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemenin Yönetmeliğe aykırı olduğu ve bu hükmün uygulanması halinde çok sayıda davaya konu teşkil edeceği gerekçesiyle, yapılan bu düzenlemenin geri alınması için Türk Eğitim Sen olarak MEB’e başvuruda bulunduk.

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız

 

MEB YÖNETMELİKLE VERDİĞİ HAKKI KILAVUZLA GERİ ALAMAZ