MEB’DEN SIRALARI ÇALIŞTIRMA(MA) OYUNU

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15.02.2010 tarih ve 9421 sayılı “2009 Yılı Sıralarının Çalıştırılması” konulu yazısının son paragrafında Valiliklerce kırsal kesimdeki eğitim kurumlarında yeni oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanabilme durumu da göz önünde bulundurularak sıraların çalıştırılacağı belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açıkça aykırı olan bu ifade sebebiyle uygulamada keyfiliğin söz konusu olacağı ve mağduriyetlerin doğacağı kaçınılmazdır.

MEB’in daha önce de bu yazıdakine benzer biçimde il içi sıra tayinlerini sınırlandırıcı nitelikte ibareler içeren idari işlemine sendikamızca açılan davada, Danıştay 2. Dairesinin 2008/511 E. Sayılı ve 20.05.2008 tarihli kararı ile işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

Türk Eğitim Sen olarak MEB’e gönderdiğimiz yazıyla, il içi sıra tayinlerinin tüm okulları kapsayacak biçimde yapılmasını sağlayacak yeni bir düzenleme yapılmasını, aksi takdirde sendikamız tarafından konunun tekrar yargıya taşınacağını ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdik.

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız