ORDU ÇATALPINAR’DA GİZLİ (!) PROMOSYON ANLAŞMASI

Ordu ili Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2009 yılında imzalanan banka promosyonlarına ilişkin sözleşme Ordu şubemiz tarafından talep edildiği halde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sözleşme hakkında bilgi verilmemiştir. Gerekçe olarak da sözleşmede yer alan 10. madde de bilgi ve belgelerin personel dışında başka bir kişiye veya kuruma verilemeyeceği hükmünün yer alması gösterilmiştir. Banka promosyonlarına dair 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi bu yönde çok net bir madde içerdiği halde Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünün sözleşmeyi saklaması ve sözleşmeye konulan hukuka aykırı bir maddenin arkasına sığınması kabul edilemez. Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan sözleşmede hiçbir surette ilan ve aleniyet ilkelerine riayet edilmemiştir. Banka promosyonu alacak olan kurum personellerinin ve onların destekçisi olan tüm sivil toplum kuruluşlarının bahsi geçen sözleşmeyi bilmeye hakkı vardır. Ordu İl Milli Eğitim ve Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yaptıkları hata da ısrarcı olurlarsa konunun yargıya taşınacağı muhakkaktır. Bu anlamda sözleşmeyi gizleme inadından yetkililerin derhal vazgeçmesi şeffaf hukuk devleti adına önemlidir. 

Ordu Şubemizin  22/12/2009 tarihli yazısı için tıklayınız.

Ordu Valiliği’nin cevabi yazısı için tıklayınız.

Ordu Şubemizin  17/02/2010 tarihli yazısı için tıklayınız.