SML’LERDE TEKNİK MÜR. YRD. YAZIMIZA MEB’DEN CEVAP

03.03.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz bir yazı ile tüm teknik ve meslek liselerinde müdür yardımcısı kadrosundan en az bir tanesinin atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından seçilip seçilemeyeceği ile ilgili olarak tarafımıza bilgi verilmesi talep edilmiştir. 24.03.2010 tarihli Bakanlık yazısı ile tarafımıza bilgi verilmiştir. Bahsi geçen yazıda kısaca, atamaların puan üstünlüğüne göre yapılmasından dolayı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına atanacak müdür yardımcılarından birinin atölye, laboratuar ve meslek dersi öğretmeni olarak belirlenerek koordinatör ya da teknik müdür yardımcısı unvanı ile atanmalarının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca bu kurumların müdür yardımcılıklarına atanacaklar bakımından atölye, laboratuar ve meslek dersi öğretmenlerine  kısmen avantajlı bir durum sağlandığından bu müdür yardımcılarının eğitim kurumu yöneticiliklerine atandıktan sonra teknik müdür yardımcısı olarak görev yapmaları okul müdürünün yapacağı iş bölümü ile mümkün olabilmektedir, denilmiştir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

 

İlgili cevap yazısı için tıklayınız.