YENİ YÖNETMELİK KAZANILMIŞ HAKLARI KORUMALIDIR

04.03.2006 tarih ve 26098 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtı kadrolarında görevli olup, öğretmenliğe atanacakların atamaları zamana bağlı tutulmaz iken, Yönetmelik Taslağının 18. maddesinin 3. fıkrası ile bu hakka sınırlandırma getirilmiştir.

 

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıyla, Taslağın 18. maddesinin 3. fıkrasının: “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup, öğretmenliğe ilk defa atanacakların atamaları, istekleri ve tercihleri doğrultusunda, devlet memurluğundaki hizmet süreleri dikkate alınarak, zamana bağlı olmaksızın yapılabilir” biçiminde değiştirilmesi hususunda görüşümüzü ilettik.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.