MEB USULSÜZ ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINA DEVAM MI EDİYOR?

      Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 76. madde uyarınca 38 kişinin Şube Müdürü olarak atandığı yönünde sendikamız genel merkezine şikâyetler ulaşmaktadır.

 

      Sendikamızca açılan Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2009/1954E sayılı kararı ile 12/12/2008 tarihinden itibaren sınavsız atanan şube müdürlerinin atamaları iptal edilmiştir. Bu karara rağmen sınavsız olarak 38 kişiyi 657 sayılı Kanunun 76. maddesi uyarınca atanıp atanmadıkları hakkında MEB’na Başvuruda bulunulmuştur. 76. madde kapsamında atamaların teyidi alındıktan sonra hukuki süreç başlayacaktır.

 

      Bakan onayı ile yapılan tüm 76. madde atamalarının sonuna kadar takipçisiyiz.  Duyuruya açılmadan, sınavsız, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeden gerçekleştirilen tüm atamaların karşısında olduğumuz tüm kamuoyuna duyurulur.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız