GİYİM YARDIMI KONUSUNDA MUTABAKATIMIZ HAYATA GEÇSİN

Türkiye Kamu-Sen Geçtiğimiz yıl yapılan Toplu Görüşmelerde üzerinde uzlaşılan konular arasında bulunan "giyim yardımının nakdi ödenmesi" hususunda Başbakanlık'a dilekçe gönderdi.

İlgili Dilekçi;

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 30 ve 32. maddelerine göre yapılan toplu görüşmelerin sekizincisi, 15-30 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlarla Kamu İşveren Kurulu temsilcilerinin imza altına aldığı Toplu Görüşme Tutanak metninde mali hususlar dışında, 23 ayrı konu üzerinde tam olarak anlaşmaya varılmış, 18 konunun üzerinde taraflarca çalışma yapıldıktan sonra hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

4688 sayılı Kanunun 34. maddesinde, “…Bakanlar Kurulu üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar.” denmektedir.

Toplu Görüşmelerin sonuçlanmasının üzerinden 8 ay geçmiştir. İmzalanan Toplu Görüşme Tutanak’ı ile ilgili olarak bazı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen özellikle Tutanak’a ekli 1 sayılı listede yer alan konuların birçoğu hakkında henüz herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu bağlamda ekli 1 sayılı listenin 17. maddesinde “halen ayni olarak yapılmakta olan giyecek yardımlarının nakdi olarak yapılması” konusu üzerinde, tarafların mutabakatı söz konusudur. Bu konunun bir an önce gerçekleştirilmesi karara bağlanmış olmasına  rağmen, şu ana kadar ayni olarak yapılan giyecek yardımlarının nakdi olarak yapılması hakkında konfederasyonumuza herhangi bir bilgi verilmemiş, bu konuda herhangi bir ortak çalışma yapılmamıştır.

Toplu Görüşme Tutanak’ına ekli 1 sayılı listede yer alan ve üzerinde anlaşmaya varılan maddelere ve 4688 sayılı Kanunun amir hükümlerine istinaden, halen ayni olarak yapılmakta olan giyecek yardımının nakdi olarak yapılması konusunun hayata geçirilmesi çalışmalarında gelinen noktanın ve Tutanak’a ekli listelerde yer alan diğer hükümlerle ilgili olarak şu ana kadar ne gibi çalışmalar yapıldığının tarafımıza bildirilmesi hususunu arz ederiz.