PYBS YAZIMIZA MEB’DEN CEVAP

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve asıl amacı yoksul ve başarılı öğrencilere maddi bir katkı sağlamak olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına girebilmek için sınava girmek isteyen öğrencilerin başvuruları alınmıştır. Sınava girebilmek için aranan ön koşul bir ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2010 Malî Yılı için tespit edilen 4.590 TL (dört bin beş yüz doksan TL)’yi geçmemesi gerektiği olarak belirlenmiştir. Ancak bu miktardan dolayı özellikle öğretmen çocukları bu sınırın üzerinde kaldığı için sınava başvuru yapamamışlardır. Bu sınırın biraz yukarıya çekilerek öğretmen çocuklarının mağdur edilmemesi hususunda Bakanlığa Türk Eğitim Sen olarak gönderdiğimiz yazıya cevap gelmiştir. Ancak maalesef, ülke genelinde çalışanların büyük bir çoğunluğunun gelirlerinin asgari ücret ve biraz yukarısı sınırında olması sebebi ile daha çok ailenin çocuğuna ulaşabilmek amacı sebep gösterilerek, talebimiz reddedilmiştir. Ancak fert başına düşen gelir biraz yükseltilseydi Bakanlık amacından sapmış olmazdı. Sadece özellikle öğretmen çocuklarının önü açılarak daha fazla çocuğumuzun sınava girmesine imkân verilirdi.

 

MEB’E SORUYORUZ; ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINA BURSU ÇOK MU GÖRÜYORSUNUZ? 

 

İlgili Bakanlık yazısı için tıklayınız.