ANADOLU LİSELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK OKULLARDAKİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİDİR!

Milli Eğitim Bakanlığınca Genel Liselerin kademeli bir şekilde Anadolu Lisesi statüsüne kavuşturulması için 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 yılları itibari ile gerekli planların yapılması, bu okulların hangi öğretim yılında Anadolu Lisesine dönüştürüleceğine ve hangi liselerin mesleki ve teknik eğitime devredileceğine ilişkin olarak yapılacak planlamanın 17 Mayıs 2010 tarihinde Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda 2010/30 sayılı genelge yayınlamıştır. Yayımlanan genelge kapsamında Anadolu lisesine dönüştürülmesi durumunda rotasyona esas alınan beş yıllık sürenin hesabının bu okullarda görev yapan müdürler için nasıl yapılması gerektiği hakkındaki tereddütlerin giderilmesi amacı ile bakanlıktan görüş istenilmiş ve anılan genelge kapsamında  dönüştürülen okullarda mevcut bulunan yöneticilerin mağdur edilmemesi için Anadolu lisesi olarak dönüştürülen görev yaptıkları kurumlara yönetici olarak intibakının yapılması hususunda bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

 

 

Anadolu Lisesine Dönüştürülen Genel Liselerin İdarecileri İle İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.

 

Dönüştürülen Okullarda Rotasyon Uygulaması İle İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.