YÖNETİCİLERİN İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİ KISITLANAMAZ!

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinde eğitim kurumu yöneticilerinin il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmeleri konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadığı halde il içinde isteğe bağlı yer değişiklikleri sürecinin başladığı şu dönemde, bazı illerde Yönetmelik maddesinde yer almamasına rağmen sadece bir yönetim kademesine yöneticilerin başvurabileceği yönünde uygulamaların olduğu yönünde Türk Eğitim Sen olarak duyumlar aldık. Yönetmeliğe ve dolayısı ile hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen bu uygulamalardan derhal dönülmesi için Bakanlık tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin uyarılmasını ve gerekirse yönetim kademelerindeki isteğe bağlı yer değiştirmelerin bir takvim dahilinde ayrı ayrı yapılmasını Bakanlığa ilettik.

 

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız.