TUREM PERSONELİNİN SÖZLEŞMELERİNDE DÜZENLEME İSTEDİK

            Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay 11. Dairesi’nin 2009/6483 E. Sayılı ve 27.01.2010 tarihli kararı ile Turizm Eğitim Merkezlerinde çalışan personele ait Hizmet Sözleşmelerinin 3. maddesinde 2. fıkrasında yer alan “…ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez.” İbaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

 

Hizmet Sözleşmesinin dayanağı olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, hizmet sözleşmesinde yürütmesi durdurulan ibare ile aynı düzenlemeyi içeren 13. maddesinin 3. ve 4. paragrafında yer alan hükümlerin de yürütmesi daha önce Danıştay tarafından durdurulmuştur.

 

Yargı kararlarının gereği olan yasal düzenlemeler halen yapılmamıştır. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazıyla, gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel gerçekleştirilmesini talep ettik.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.