YÖNETMELİKTE SÖZLEŞMELİLERLE İLGİLİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİDİR

Bilindiği üzere, 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı  Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27 maddesinde; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlara ilişkin zorunlu hizmet süreleri düzenlenmiş, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık kadrolarında göreve başlayan ancak henüz zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğretmenler ise zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

 

Buna karşılık, Bakanlık kadrolarında halen sözleşmeli öğretmen olarak çalışan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadrolu öğretmen olarak atanma ihtimali bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü muafiyeti kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair Yönetmelikte açık bir düzenleme mevcut değildir.

 

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazıyla, bu husustaki  tereddütlerin giderilmesi için konuya dair açıklama getirilmesini talep ettik.

 

            İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.