FORMATÖRLER CEZALANDIRILMASIN!

       Bakanlığınız tarafından 06/05/2010 tarihli Resmi Gazetede Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmelin uygulanması amacı ile de 21/05/2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzunu yayınlanmıştır. Anılan kılavuzun Genel Açıklamalar Başlıklı 3.6. maddesinde “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenler ile valilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen formatör öğretmenler dâhil eğitim kurumlarında görevlendirilmiş olanlar, görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları ve yer değiştirmeye ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.” Hükmü ile mağdur edilen formatör öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

 

      İlgili Yazı İçin Tıklayınız