GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN DERS SAATİ ARTIRILMALIDIR

            MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı uyarınca, Görsel Sanatlar dersinin ilköğretim kurumlarının 1, 2 ve 3. sınıflarında haftada 2 saat, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise haftada 1 saat okutulması öngörülmüştür.  Ortaöğretim kurumlarında ise Görsel Sanatlar dersi seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Bakanlık tarafından öngörülen ders saatleri, uygulamalı bir ders olan Görsel Sanatlar dersinin gerektiği gibi sağlıklı şekilde işlenebilmesi için yetersiz kalmaktadır. Bu konuda Sendikamıza Görsel Sanatlar dersi öğretmenleri tarafından gönderilen çok sayıda şikayet ulaşmıştır.

 

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazdığımız yazıyla, ruhsal açıdan sağlıklı, duygu, düşünce, gözlem ve muhakeme yetisi gelişmiş bireylerin yetişmesi açısından Görsel Sanatlar dersinin önemine vurgu yaparak, bu dersin haftalık ders saatinin 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda da haftada 2 saate çıkarılması, ortaöğretim kurumlarında ise zorunlu hale getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması hususunda talepte bulunduk. 

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız.