ŞEFLER MEB’İN ÜVEY EVLADI MI?

Bu yıl yapılan toplu görüşmelerde, Ocak 2011 tarihinden itibaren kamu personeline ödenen ek ödemelerin 80 TL. arttırılması kararlaştırılmıştır. Ancak, bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı birimlerde görev yapan şefler bu ek ödemeden yararlanamamaktadırlar. Bu sebeple ücretler arasında oluşan eşitsizlik, çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Ek ödemelerde yapılan her artış ile bu fark daha da artmaktadır. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı alamadıkları için bu unvanlara yapılan ek ödemelerden de yararlanamayan şefler, ek ders ücretleri konusunda da mağdur edilmektedirler.

Bu sebeple, yaşanan adaletsizliğin giderilmesi amacıyla, Mart 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan “Kamu İdarelerinde Şef Unvanlı Kadrolarda Çalışanlar Arasındaki Ücret Dengesizliğinin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi”nde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin merkez ve taşra teşkilatlarında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde şef unvanlı kadroya ataması yapılmış bulunan personele her türlü zam, ücret vs. adlarla yapılan ödemelerin, en yükseği üzerinden eşitlenmesi öngörülmüştür.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık makamına hitaben yazdığımız yazılarla, bahsi geçen kanun teklifinin yasalaşması için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması hususunda talepte bulunduk.

 

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız