FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL SEKRETERLERİ ASALETEN ATANABİLMELİDİR

            Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanların, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilecekleri hüküm altına alınmıştır. Değişiklikten önce ise 18.04.1999 tarihinde kurum kadrosunda bulunanlar için, diğer şartlara haiz olmak kaydıyla, genel sekreter dışındaki unvanlar itibariyle, belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilmektedir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikte ise halen bu değişikliğe paralel bir düzenleme yapılmış değildir. Üniversitelere bağlı kurumlarda sekreterlik görevini yıllardır vekaleten yürüten personelin aynı göreve asaleten atanma talepleri, çerçeve Yönetmelik hükmü gerekçe gösterilerek reddedilmektedir. Bu kişilere asaleten atama şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle vekalet aylığı ödenmemektedir. Ayrıca, görevlerini vekaleten yürütmekte olduklarından ek ödemeden de yararlanamamaktadırlar.

 

Türk Eğitim Sen olarak YÖK’e gönderdiğimiz yazıyla 18/4/1999 tarihi itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmayıp, bu şartı daha sonraki bir tarihte yerine getiren ve halen sekreterlik görevini vekaleten sürdürenlerin mağdur olmaması açısından kendilerine bu göreve asaleten atanma hakkı tanınması hususunda talepte bulunduk.

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız