TEKNİSYENLERLE İLGİLİ YAZIMIZA MEB'DEN CEVAP

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan teknisyenlerin tekniker kadrosuna intibaklarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sağlanması ve tekniker olarak görev yapan kişilere verilen zam ve tazminatlardan yararlandırılması için gerekli çalışmaların yapılarak valiliklerin ve ilgili kurumların uyarılması hususunda Bakanlığa resmi bir yazı ile Türk Eğitim Sen olarak başvuruda bulunmuştuk. Bakanlıktan tarafımıza gönderilen cevabi yazıda zam ve tazminatlarla ilgili bilgilerin internet ortamında yayınlandığından söz konusu personellerin bulundukları illere müracaat etmeleri halinde ilgili valiliklerin gereğini yapacakları belirtilmiştir.