ZORAKİ ALAN DEĞİŞTİRENLERE DÖNÜŞ HAKKI VERİLMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığınca; 13.08.2012-27.08.2012 tarihleri arasında iller arası özür grubu yer değiştirme işlemleri yapılmıştır. Bakanlıkça özür durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsamında yıllardır yapılan il ve ilçe emri uygulaması kaldırılmış ve özür durumuna bağlı yer değiştirmeler yine yılda iki defa yapılırken sadece yaz döneminde yapılması durumu söz konusu olmuştur. Birçok öğretmen özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde özrünün bulunduğu yerde açık norm kadro olmadığı gerekçesi ile yer değiştirememiştir. Üstüne bir de özür durumu atamalarının yılda teke indirilmesi bu durumda olan öğretmenlerin istemeyerek de olsa eğitimlerini almadıkları alanlara alan değiştirmek zorunda kalmasına sebep olmuştur.

         Yine bilindiği gibi 4+4+4 eğitim sistemine içinde bulunduğumuz öğretim yılında geçilmiş, yeni sistem çerçevesinde 5 yıllık ilkokul eğitimi 4 yıla indirilmiş ve sendikamızın bu konudaki uyarıları dikkate alınmadan yapılan bu değişiklikle beraber binlerce sınıf öğretmeni norm kadro fazlası duruma düşmüştür. Bu nedenle norm fazlası olan sınıf öğretmenleri mağdur olmamak için bakanlıkça il içi alan değişikliği yapmak isteyenlere 21.09.2012-28.09 2012 tarihleri arasında zorunluluktan il içi alan değişikliği yapmak durumunda kalmıştır.

Gelinen noktada binlerce öğretmen ya özürlerini giderebilmek adına ya da mağdur olmamak adına istemeden alan değiştirmiştir. Zorunluluk neticesi alan değiştiren bu öğretmenlerimiz geçtikleri alanda büyük sıkıntılar yaşamakta ve yaşadıkları sıkıntıları sendikamıza iletmektedirler. Alan değiştiren öğretmenlerimizin bir kısmı mutsuz ve bir öğretmen olarak öğrencilerine yeteri kadar yararlı olamayacaklarına inanmış bir durumdadır.

Talim Terbiye Kurulu kararında yer alamayan hususları bir TTK. görüşü ile düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı hem bireysel hem de pedagojik olarak yaşanılan sıkıntıları göz önünde bulundurarak yeniden bir düzenleme yapmalıdır.

Bu nedenlerle; Türk Eğitim-Sen olarak 2012 yılı il içi ve özür durumuna bağlı iller arası alan değişikliği  yapan yan alanına alan değiştiren ve zorunlu olarak memurluğa  geçen  öğretmenlerimizden isteyenlerin eski alanlarına dönebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

         İlgili yazımız için TIKLAYINIZ (word pdf)

 

 SAYIN DİNÇER'DEN FERASET BEKLİYORUZ  (TIKLAYINIZ)

  (GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK'UN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR, SAYIN ÖMER DİNÇER’E TEKLİFİMİZDİR)