ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 04.12.2012 tarih ve 2012/43 sayılı Genelgesinde, MEB taşra teşkilatını oluşturan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak birimler ve bu birimlerin bağlanacağı şube müdürlüklerine ilişkin teşkilatlandırma işlemlerinin en geç 31.12.2012 tarihine kadar sonuçlandırılarak yeni teşkilat yapılarının gecikmeksizin Bakanlığa bildirilmesi yönünde valiliklere talimat verilmiştir. Bu Genelge doğrultusunda yapılan şube müdürü kadrolarındaki yeniden yapılandırma işlemlerinde, valiliklerce ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazılarda, okul ve kurumlarda görev yapan yöneticiler arasından başvuruda bulunanların şube müdürü olarak görevlendirilecekleri belirtilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, MEB personeli tarafından uzun zamandır beklenen görevde yükselme sınavının yapılması için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanması ve kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda şube müdürlüğü kadrolarına sınavda başarılı olan adaylar arasından atama yapılması hususunda talepte bulunduk

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)