SML’LERDE NORM MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİ…

Bilindiği üzere, Temmuz 2012 tarihli norm kadro tespit çizelgelerinde, Bakanlık bünyesinde bulunan Sağlık Meslek Liselerinde norm kadro hesabı yapılırken Norm Kadro Yönetmeliğinin “Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 11. maddesindeki hükümlere göre 21 saate bir öğretmen üzerinden norm kadrolar belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre alan değiştirme işlemleri yapılmıştır. Ardından Eylül 2012 tarihli norm kadro tespit çizelgelerinde, aynı yönetmeliğin “Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 12. maddesindeki hükümlere göre işlem yapılarak 40 saate bir öğretmen üzerinden norm kadrolar belirlenmiştir. Bu nedenle Sağlık Meslek Liselerinde yüzlerce öğretmen norm kadro fazlası olmuştur. Ayrıca çok sayıda öğretmenimiz, ihtiyaç gerekçesiyle alan değiştirerek bulunduğu Sağlık Meslek Lisesinden diğer Sağlık Meslek Liselerine atandığı için de birçok öğretmen norm kadro fazlası olmuşlardır. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin, Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi 1. fıkrasına göre norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde öğretmenlerin özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanması gerekirken, özür durumları dikkate alınmadan atamaları yapılmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, şu an için norm kadro fazlası konumda bulunan sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin, yeniden norm değerlendirilmesi yapıldığında mevzuat gereği normla ilişkilendirilebileceklerini belirterek, sağlık meslek liselerinde norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerin durdurulmasını talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)