ATAMASI İPTAL EDİLEN TEKNOLOJİ TASARIM ÖĞRT. İÇİN DAVA DİLEKÇESİ

2012-2 ilk atama Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ataması yapılmış onlarca öğretmenin ataması Milli Eğitim Bakanlığınca 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre atandığı Teknoloji ve Tasarım alanın mezun olduğu alana uygun olmadığı gerekçesi ile iptal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı onlarca öğretmeni önce atamış akabinde ise yapılan atamalarını iptal etmiştir. Bir kez daha büyük bir yanlışlığa imza atmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına ekli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve eki çizelge ile belirlenmektedir. Anılan esaslarda 05 Temmuz 2012 tarih ve 97 sayılı karar ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile esasların Geçici 4.maddesi “Geçici Madde 4 - (Değişik: 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) 14.07.2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul Kararı ile 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların,“ Teknoloji ve Tasarım” alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.” Şeklindeki düzenlemeden sanki habersizmiş gibi bir işlem tesisine gitmiştir. Nasıl olur da bu kadar net bir açıklama Milli Eğitim Bakanlığınca görülmediğini anlamak mümkün değildir. Bakanlıkça onlarca öğretmenin hayatını derinden etkileyecek olan bir idari işlem hiçbir araştırma yapılmaksızın  tesis edilerek büyük mağduriyet yaşatılmaktadır.

Bu konuda mağdur olan öğretmenlerimizin yararlanması için Türk Eğitim-Sen Genel Merkezince hazırlanan dava dilekçesi için tıklayınız.