UCUBE YÖNETMELİĞE GÖRE ATAMA YAPILAMAZ

 

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eksik ve hukuka aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle eğitim camiasında tepki ile karşılanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay nezdinde açtığımız dava devam etmektedir. Yönetmelikte değişiklik yoluna gidileceğine dair bizzat Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından kamuoyuna beyanatlar verilmiş, bu değişikliklerle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden görüş istenmiştir. Buna karşılık, Kocaeli gibi bazı illerde Valilikler tarafından söz konusu yönetmelik çerçevesinde yönetici atamalarına ilişkin duyurular yayınlanmaktadır. Yönetici atamalarının, bu yönetmeliğe göre yapılması ve ileride yapılacak değişiklikle yönetmelik hükümlerinin mülga olması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlar doğacağı muhakkaktır.

 

Türk Eğitim-Sen olarak gelecekte doğması muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için Bakanlığa bir yazıyla uyarıda bulunduk. Başvurumuzda eğitim kurumları yöneticilerinin, atamalarına ilişkin duyuruda bulunan Valiliklere talimat gönderilerek, bu duyuruların geri çekilmesinin sağlanması ve duyuruların yeni yapılacak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar bekletilmesini talep ettik.

 

MEB'e yazımız için tıklayınız (word pdf)

Kocaeli Valiliğine Yazdığımız Yazı İçin tıklayınız (word pdf)