İL EMRİ GERİ GELMELİDİR

  

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde özür grupları arasında öğrenim özrüne yer verilmiş olmasına karşılık, Bakanlık tarafından 2012 yılı Ağustos ayında ve 2013 yılı Şubat ayında düzenlenen Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda öğrenim özrüne yer verilmemiştir. Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava neticesinde, Danıştay 2. Dairesinin 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile; 27.07.2012 tarihinde yayımlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “öğrenim özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar Bakanlık tarafından halen uygulanmamıştır. Diğer yandan Bakanlıkça daha önceki özür durumuna bağlı yer değişikliği dönemlerinde verilen il ve ilçe emrine atanma hakkı son dönemlerde verilmediği için mağduriyetler yaşanmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, aynı mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için 2013 yaz döneminde yayınlanacak olan özür durumuna bağlı yer değişikliği Kılavuzunda öğrenim özrüne ve il/ilçe emri uygulamasına yer verilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız (word pdf)