YÖK, İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİ TEPEDEN DİZAYN EDEMEZ…

 

Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 15.08.2013 tarihli toplantısında, İlahiyat/ilahiyat Bilimleri, İslami İlimler/Dini İlimler/Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültelerinin müfredat programında oy çokluğu ile değişiklik yapılarak, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü dersleri azaltılmıştır. Sosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Felsefe Tarihi, Felsefeye Giriş, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersleri kaldırılmış, Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Felsefesi derslerinin kredisi düşürülmüştür. Kelam Tarihi, Sistematik Kelam ve İslam Mezhepleri tarihi derslerinin saatleri azaltılarak, “Kelam ve İslam Mezhepleri” adıyla tek derste birleştirilmiştir. Türk İslam Sanatları ve Türk Dini Musikisi dersleri  “İslam Sanatları ve Dini Musiki” adlı tek ders haline getirilmiştir. Akla ve düşünceye dayalı derslerin müfredattan çıkarılması, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüyle ilgili derslerin sembolik hale getirilmesi, birey ve toplum yapısını iyi tanıyan ve analiz edebilen İlahiyatçıların yetişmesinin önünde engel teşkil edeceği için tepkilere neden olmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak YÖK’e gönderdiğimiz yazıda, Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 15.08.2013 tarihli toplantısında alınan kararla değiştirilen İlahiyat Fakültelerinin müfredat programının, İlahiyat Fakültelerinde görev yapan öğretim görevlilerinin görüşleri de alınarak, yeniden değerlendirmeye alınıp düzenlenmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız  için tıklayınız (word  pdf)