YARGITAY;KARARNAMEDE İMZASI OLANLAR SORUMLUDUR
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, eski Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak'ın yargı kararlarını uygulamadıkları için Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve bürokratlarına açtığı davada, önemli bir karar verdi: 4. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin sadece Bakan Çelik'i 5 bin YTL tazminata mahkûm eden kararını bozarken Budak'ın atama kararnamesinin altında imzası bulunan tüm bürokratları da olaydan sorumlu tuttu.

Fevzi Budak, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürken, 2005 yılında Kütahya'ya il milli eğitim müdürü olarak atandı. Budak, bakanlığın bu atamasnı Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıp iptal ettirdi.

Ama görevine iade edilmeyen Budak, Bakan Çelik ve bürokratlar, Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Erdoğan, Personel Genel Müdürü Remzi Kaya ve Müsteşar (Şu an AKP İstanbul Milletvekili) Necat Birinci hakkında, 'yargı kararını uygulamamak' suçlamasıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak tazminat talebinde bulundu.

Bakana 5 Bin YTL Tazminat

Mahkeme, Bakan Çelik'i 5 bin YTL tazminata mahkûm ederken, bürokratları suçsuz buldu. Budak ise avukatı Ali Altay aracılığıyla yerel mahkemenin kararını Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne taşıyarak temyiz ettirdi.

Yüksek Mahkeme 11 Mart'ta verdiği kararda, sadece Çelik'i tazminata mahkûm eden yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda atama kararnamesinin altında imzası bulunan diğer bürokratların da olayda sorumlu olduğu belirtilerek "Davalılardan Remzi Kaya, Necat Birinci ve Bekir Erdoğan'ın da yargı kararlarının yerine getirilmemesi için gerçekleştirilen işlemlerin zeminini oluşturan işlemlerde imzaları bulunduğundan davacının zararında davalı Bakan'la birlikte müştereken ve müteselsilen (zincirleme) sorumlu tutulmaları gerekir" denildi. Budak'ın avukatı Ali Altay, kararın, Türkiye'de görevine iade edilme hakkı kazanan tüm memurlar için önemli olduğunu söyledi.

25/04/2008

Mesut Hasan Benli

Radikal