1,5 MİLYON MEMUR TOPLU GÖRÜŞMELERİ BEKLİYOR
Memur sendikaları 15 Ağustos’ta hükümetle yapacağı toplu görüşmeler için hazırlıklarına başladı. En fazla üyesi bulunan konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen başkanlığında yürütülecek toplu görüşmelerde KESK ve Memur-Sen temsilcileri de masada olacak. Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası uyarınca, her hizmet kolunda en fazla üyesi bulunan ve yetkili olan sendikalar toplu görüşmelere katılacak. Toplu görüşmelerde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar 7 hizmet kolunda, Memur-Sen’e bağlı sendikalar 3 hizmet kolunda, KESK’e bağlı sendikalar ise 1 hizmet kolunda yetkili olarak toplu görüşmelere katılacak.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı olan Türk Büro-Sen Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri kolunda; Türk Enerji-Sen, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri kolunda; Türk Sağlık-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda; Türk Ulaşım-Sen, Ulaştırma Hizmetleri kolunda; Türk Haber-Sen, Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda; Türk İmar-Sen, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri kolunda; Türk Eğitim-Sen ise Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetler kolunda yetkili olarak görüşmelere katılacak.
-TOPLU GÖRÜŞMELER 15 GÜN SÜRECEK-
Toplu görüşmeleri hükümet adına Devlet Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü’nden oluşan Kamu İşveren Kurulu yürütecek.
Yasaya göre, 15 gün içinde sonuçlanması gereken toplu görüşmelerde anlaşmaya varılması durumunda mutabakat metni imzalanarak Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Anlaşmazlık durumunda ise uyuşmazlık tutanağı tutulacak ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve 4 öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurulun 5 gün içinde vereceği karara tarafların katılması durumunda, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Uzlaştırma Kurulu kararına tarafların katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. Uzlaştırma Kurulu'nun yaptırımı olmazken nihai karar Bakanlar Kurulu tarafından verilecek.

Sendikalar, toplu görüşmelerde memurlar için aylık oranlarında artışın yanı sıra grev hakkı elde etmeye çalışacak.

ANKA