MEB İLE AVEA ARASINDA YAPILAN GİZLİ PROTOKOL NEDİR?
İşte MEB ile AVEA arasında Yapılan Gizli Protokol

03/06/2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile AYCELL Arasında bir protokol imzalanmıştır
Bu protokolün hangi maddeleri içerdiği bilinmemektedir. Bilindiği üzere AYCELL, ARİA ile birleştirilerek AVEA olmuştur.
AVEA'nın, eğitim çalışanlarının konuşmalarını 1000 dakika ile sınırlandırmasının ardından, Türk Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanlığından 10/11/2006 tarih ve 774 sayılı yazılarıyla protokol metninin bir örneğinin kendilerine gönderilmesini istemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığının Türk Eğitim-Sen’e yazdıkları
24/11/2006 tarih ve 03684 sayılı cevabi yazılarındaki; Açıklamalarla Protokolün bir örneğinin gönderilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Bu yazıdan protokol süresinin 10 yıl olduğu ve 8.maddesinin içeriği anlaşılmaktadır.

MEB çalışanları adına imzalan bu protokolden ve bilinmeyen maddelerinden MEB çalışanları haberdar edilmemiştir.

Öğretmenler sitesine ulaşan protokol bu protokoldür.

Protokol için tıklayınız.

Protokolün bazı maddeleri ne yazık ki görünmesi istenilmeyen maddelerdir.

Protokolün süresi ve 8.maddesi hakkındaki bilgilere Bakanlığın Türk Eğitim-Sen’e yazdıkları yazıdan ulaşmaktayız. Bize ulaşan protokol metninin 2. maddesinde bulunan tanımlar kısmında bazı tanımlar gizlenmiştir. Ayrıca 4.2 maddesi, 4.9 maddesi, 5.7 maddesi, 5.11 maddesi, 6 maddesi 7 maddesi ve 8 maddesi veya bilemediğimiz bazı maddeler bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonuçları İnternet sitesinde açıklanamadan önce öğretmenlerin cep telefonlarına gönderilen kontör karşılığında öğretmenlere mesaj olarak gönderilmişti. Bu işlem için neden AVEA şirketine Ayrıcalık tanınmıştır. Bu işlem açıklanmayan maddedeler kapsamındadır.

Öğretmenler gününde ve diğer özel günlerde öğretmenlerin cebine gönderilen kutlama mesajlarının ücretini kim ödemektedir. Bu mesajlar kamuoyuna açıklanmayan maddeler kapsamında mıdır? Bu mesajlar için bakanlıkça ödeme yapılmak tamıdır?

Protokol imzalanmasının ardından MEB bürokratlarının birinci dereceden yakınları ile AVEA arasında bir iş ilişkisi bulunmakta mıdır?

Sorularına Sayın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevap vermesini beklemekteyiz

Ayrıca CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle
Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verilmişti. Bu soru önergesi süresi içinde cevaplandırılmadığından gelen kâğıtlarda yayımlanmıştır.

Soru önergesinde sorulan sorular:

1-Avea Yönetim Kurulu'nun, Türk ve yabancı uyruklu üyelerden oluştuğuna dikkat çeken Ateş, “Bu üyeler yönetim kurulunda hangi kurum, kuruluş veya şirketleri temsil etmektedirler? Bu üyeler hangi kriterlere göre belirlenmektedir?”

2-Yönetim Kurulu üyeleri ne kadar maaş almaktadırlar? Maaş dışında aldıkları her hangi bir ek ücret veya gelirleri var mıdır? Varsa bu ücretler ve gelirler hangi ad altında verilmektedir ve tutarları nedir?

3-Avea ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, öğretmen atamalarının Avea abonelerine SMS yoluyla gönderilmesi için yapılan bir protokol var mıdır? Bu protokol başka hangi dataların paylaşımını kapsamaktadır?

4-Öğretmen atama sonuçlarının, önce Avea firmasına verildiği, firma tarafından SMS yoluyla aboneler bilgilendirdikten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklamanın yapıldığı iddiaları doğru mudur? Bilgi teknolojileri çağında, kurumun kamuoyunu doğrudan bilgilendirmesi gereken bir konuyu ticari rant haline dönüştürmesini doğru buluyor musunuz? Bu durum kamu yönetimi ciddiyeti ve etik kurallarıyla çelişmiyor mu?

5-Data paylaşımı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından diğer GSM operatörlerinden teklif alınmış mıdır? Alınmadıysa, sadece Avea firmasına sağlanan bu avantaj ihale kanununa uygun mudur? Uygun değilse sorumlular hakkında yapılan işlemler nelerdir?

6-Bu protokol kapsamında Avea firmasının abonelerden aldığı SMS ücreti nedir? Buna karşılık Milli Eğitim Bakanlığına sağlanan avantajlar nelerdir?

7-Avea ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında, abonelere SMS yoluyla data aktarımına yönelik yapılan anlaşmalar var mıdır? Varsa bu anlaşmalar hangi kurum ve kuruluşlar ile hangi tarihlerde yapılmıştır? Bu anlaşmalar ne tür dataların aktarımını kapsamaktadır? Bu kurum ve kuruluşlar tarafından bu hizmetlerle ilgili olarak diğer GSM operatörlerinden teklif alınmış mıdır? Avea tarafından bu kurum ve kuruluşlarımıza sağlanan avantajlar nelerdir?”

Öğretmenler Sitesi