DANIŞTAY, 50/D'NİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU
50/D ve 33/A Yüksek Öğretim Kanunu'nun iki maddesi üniversitelere asistan alımını düzenliyor. 50 d uygulamasında araştırma görevlileri "burslu öğrenci" statüsünde istihdam edilip eğitim bittiğinde okulla ilişikleri kesiliyor. 33 a uygulamasındaysa araştırma görevlileri üç yıllığına rektör tarafından kadrolara atanıyor. Fakat YÖK Yürütme Kurulu'nun 26 Kasım 2008'de aldığı bir kararla Araştırma Görevlilerinin 33/a maddeye geçişlerin önü kesilerek yeniden kadro ilanı şartı getirildi. Hatırlanacağı üzere, bu uygulamayla akademik gelecekleri belirsiz hale getirilen Araştırma Görevlilerinin mağduriyetlerini dile getirilen bir çok girişim ve eylem yapılmıştı. Nihayet YÖK’ün bu anlamsız uygulaması, Danıştay 8. Dairesi’nin, dava sonuçlanana kadar yürütmenin durdurulmasına karar vermesiyle şimdilik durdurulmuş ve araştırma görevlilerinin 33/a maddesiyle atanmasının önündeki engelleri şimdilik kaldırılmış oldu.
Dileriz mahkeme neticesinde problem kökünden halledilir ve akademik kariyerin başındaki çalışanlar gelecek kaygısından uzak bir şekilde bilime ve eğitime hizmet verme imkanına kavuşurlar.