KATSAYI ADALETSİZLİĞİ 2010 YILINDA KALDIRILIYOR
Alınan karara göre 2010 yılından itibaren “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) ile “Lisans Yerleştirme Sınavı” olmak üzere iki sınav yapılacak olup, liseler arasında uygulanan katsayı farkı kaldırılmıştır. Öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanlar kendi alanlarındaki programları tercih ederlerse ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0.06 ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer puana eklenecektir. İşte YÖK'ün resmi açıklaması...
21 Temmuz 2009 19:25

Yüksek Öğretim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında meslek liseleri önünde en büyük engel olan katsayı uygulamasını kaldırıldı.

YÖK, 2010 yılından itibaren uygulamaya konulacak iki aşamalı üniversiteye giriş sisteminde ''Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0.15 katsayısı ile çarpılmasına, adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0.06 ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değerin puana ekleneceğini'' bildirdi.

Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için bir LYS puan türünün yası sıra bir de YGS puan türü belirlenecek. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın, adayların bu programlara yerleştirilmesinde her iki türden puanlarının büyük olanı esas alınacak.

İŞTE YÖK'ÜN RESMİ AÇIKLAMASI

AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulu’nun bugün gerçekleştirilen 2009 yılının 14. Genel Kurul toplantısında Dekan ve Diğer Adayları Değerlendirme ile Eğitim komisyonlarının raporları görüşülmüş, 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte, sınav sistemi ile ilgili olarak kararlar alınmıştır.

Üniversiteye giriş sistemiyle ilgili, mevcut sistemin gereksinimlere ve sorunlara cevap vermediği ve değişmesi gerektiği konusunda gerek konunun ilgili tarafları gerekse toplumun büyük kesiminde bir mutabakat vardır. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun “Türkiye’nin Yükseköğretim Strateji Raporu”nda da bu konu irdelenmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulu, 14 Şubat 2008 tarihinde, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasına karar vererek, bunu kamuoyu ile paylaşmış ve bugün kararlaştırılan sistem değişikliğine giden süreç bu şekilde başlamıştır.

Genel Kurul tarafından, bu çalışmaları yürütmek için ÖSYM başkanı ve 4 Yükseköğretim Kurulu üyesinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Bu bağlamda başta üniversiteler olmak üzere ilgili bütün tarafların görüşleri sorulmuş, üniversiteler, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, işveren örgütleri ile akademisyenlere ait olmak üzere 400’ü aşkın görüş Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir.

Bu görüşlerin tasnif edilerek değerlendirilmesi sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15. 01. 2009 tarihli toplantısında Genel Kurul üyelerine sunulmuş ve değişikliğin sistemin bütününde yapılması benimsenerek, konunun ilgili taraflarından gelen görüşler ve strateji raporu da dikkate alınarak ÖSYM’nin yıllar içinde kazandığı tecrübe çerçevesinde konunun şekillendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede ÖSYM tarafından somutlaştırılan öneri ve taslak 29 Ocak 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nda karar altına alınarak kamuoyuna açıklanmıştır.

Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarının puan türleri ve ders ağırlıklarını tespite yönelik olmak üzere üniversitelerden yeniden görüş talep edilmiş ve gelen bu görüşleri değerlendirmek üzere, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan başkanlığında çeşitli üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyelerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor 9 Temmuz 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’na sunulmuştur.

21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Genel Kurul’un aldığı aşağıdaki kararlar ile yeni sistem büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu yeni sistem,

Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilen

Öğrencilerin orta öğretim başarılarını dikkate alan,

Fırsat eşitliğini ve kişisel başarıyı öne çıkaran

Yakın programların gereksinim duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutan
bir sistem olarak tasarlanmıştır.

21 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULUNUN ALDIĞI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ KARAR

“1. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) ile “Lisans Yerleştirme Sınavı”ndaki (LYS) ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde en büyüğü 500, en küçüğü 100 olan puanlara dönüştürülür.

2. “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları” (AOBP), en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanır.

3. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”, “0.15” katsayısı ile çarpılır.

4. Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde, “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”nın “0.06” ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer, üçüncü maddeye göre hesaplanan puana eklenir.

5. Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için, bir LYS puan türünün yanı sıra bir de YGS puan türü belirlenir. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanlarının büyük olanı esas alınır.

6. Test yöntemiyle yapılacak olan YGS ve LYS sınavlarında alanlara göre soru dağılımı şu şekilde belirlenmiştir.
Sınav (Yükseköğretime Geçiş Sınav)
Testin Adı
YGS
Türkçe
40
Temel Matematik (Geometri dahil)
40
Sosyal Bilimler
40
Fen Bilimleri
40
Toplam Soru Sayısı
160
Toplam Süre (dakika)
160


Sınav (Lisans Yerleştirme Sınavı)
Testin Adı
LYS1
LYS2
LYS3
LYS4
Matematik
50
 
 
 
Geometri + Analitik Geometri
22+8=30
 
 
 
Fizik
 
30
 
 
Kimya
 
30
 
 
Biyoloji
 
30
 
 
Türk Dili ve Edebiyatı
 
 
56
 
Coğrafya-1
 
 
24
 
Tarih
 
 
 
44
Coğrafya-2
 
 
 
16
Felsefe Grubu
 
 
 
30


7. YGS’nin süresi 160 dakika, LYS-1 ile LYS-3’ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ile LYS-4’ün sınav süresi 135 dakika olarak belirlenmiştir.

8. LYS-5’ın soru sayısı 80, süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.

9. YGS sonucu olarak altı ayrı puan türü belirlenmiştir. Bu puan türlerinin her birinde testlerin yüzde olarak ağırlıkları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


Puan Türü
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal
Fen
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20


10. LYS’nin MF, TM, TS ve Dil puan türü gruplarının her birinde birden fazla puan türü oluşturulmuştur. LYS puan türleri ve her puan türünde YGS ve LYS testlerin yüzde olarak ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Matematik-Fen (MF) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal
Fen
Matematik
Geometri
Fizik
Kimya
Biyoloji
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5


b) Türkçe-Matematik (TM) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:


 

Türkçe
Temel Matematik
Sosyal
Fen
Matematik
Geometri
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10


c) Türkçe-Sosyal (TS) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal
Fen
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya - 1
Tarih
Coğrafya - 2
Felsefe Grubu
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10d) Yabancı dil grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 
Türkçe
Temel Matematik
Sosyal
Fen
Yabancı Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50


11. YGS ile LYS sınavlarının taban puanları ve sistemin gerek duyduğu diğer hususlar YÖK Genel Kurulu tarafından daha sonra karara bağlanacaktır.

12. Ön Lisans ve lisans puan türlerinin programlara göre dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.” (Belirlenen tablolar 22.07.2009 tarihinde Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında açıklanacaktır.)

(Kurul üyelerinden Prof. Dr. Fikret Şenses, kararın bütününe yönelik olarak karşı oy kullanmıştır. Üyelerden Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ve Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, kararın üçüncü maddesi ile ilgili olarak karşı oy kullanmışlardır.)

Kaynak: Memurlar.net