4/B’Lİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDIK
TÜRK EĞİTİM SEN TARAFINDAN HAZIRLANAN SORULAR

1-Sözleşmeli öğretmenlere yönelik bir stajyerlik proğramı uygulanmakta mıdır?

2-Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu hariç, tayin hakkı bulunmakta mıdır?

3-Eş durumu özründen tayin edilen  sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun eşlerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta ilçelerde görevlendirildikleri doğru mudur?

4-Sözleşmelilere il dışı atamalarda yolluk ödenmekte midir?

5-Sözleşmelilerin ek derslerinden kesilen SSK kesintisi ne anlama gelmektedir?Kadrolu öğretmenlerde böyle bir kesinti bulunmakta mıdır?

6-Sözleşmeli öğretmenler yönetici olabilmekte midir?

7-Kadrolu öğretmenlere görev yaptıkları hizmet bölgelerine göre, tayinlerinde esas olmak üzere, hizmet puanı verlirken, sözleşmelilere böyle bir puan verilmekte midir?

8-Sözleşmeli öğretmenler eş, çocuk ve doğum yardımı almakta mıdır?

9-Bir çok şözleşmeli öğretmenin maaşlarını ayın 25 inde aldıkları doğru mudur?

10-Sözleşmeli öğretmenlerin hak ve ödevlerinin ne olduğu hususunda bir genelge, yönetmelik vb. bir yazılı belge bulunmakta mıdır? Bu yazılı belge bütün sorulara cevap verecek kapasitede midir?

11-Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili her ilde farklı uygulamalar yapıldığı doğru mudur?

12-Sözleşmeli öğretmenlerin, bazı idareciler tarafından;”Bakın siz sözleşmelisiniz” diye başlayan cümlelerle tehdit edildikleri doğru mudur?

13-Sözleşmeli öğretmenlerin, öğrenciler tarafından;”Hocam siz sözleşmeli misiniz, geçici misiniz?” gibi sorulara muhatap olduğu doğru mudur?

14-Sözleşmeli öğretmenlerin, geleceğe güvenle bakamamaktan dolayı, evlenemedikleri, ailelerin kız vermediği, doğru mudur?

15-Sözleşme Metninin  13. maddesinin D bendi; Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir. Bu Madde halen yasal olarak yürürlüğünü korumaktadır. Böyle bir madde sözleşmeli öğretmenlerin geleceğe şüpheyle bakmasını sağlamak için mi konmuştur?

16-Sözleşme Metninin  13. maddesini Ğ bendi; Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir. Bu madde halen yürürlüğünü korumaktadır. Böyle bir ifade ile, Sayın Bakanımızın; ”Kadrolular ile sözleşmeli öğretmenlerin bir farkı yoktur.” İfadesi uyuşmakta mıdır?

Bu sorulara istinaden TBMM de Mersin Milletvekili ve MHP Gurup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır, Milli Eğitim Bakanının yazılı olarak cevaplaması için aşağıdaki soruları TBMM başkanlığına vermiştir.