VAKIFLAR KANUNU İÇİN CUMHURBAŞKANINA MEKTUP GÖNDERİYORUZ!
Bu gelişme üzerine Türkiye Kamu-Sen bir mektup kampanyası başlatmış bulunmaktadır. Başta kamu çalışanları olmak üzere bütün vatandaşlarımızı bu etkinliğimize davet ediyor ve aşağıda örneğini yayınladığımız mektubu sayın Cumhurbaşkanımıza göndererek milletimizin hissiyatını duyurmak istiyoruz.
Daha önceki dönemde olduğu gibi 11. Cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül’ün de bu yasayı veto edeceğine inanıyor ve temenni ediyoruz.Sayın Cumhurbaşkanım,


Malumları olduğu üzere; Vakıflar Kanunu Tasarısı TBMM’nin 20.02.2008 tarihli toplantısında oylanarak kabul edilmiş ve yayımlanmak üzere yüksek makamınıza gönderilmiştir.

TBMM tarafından kabul edilen Vakıflar Kanunu 10. Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği dönemde ve sonrasında kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuş, Konfederasyonumuz; Vakıflar Kanununu ülkemizin birliği ve halkımızın esenliğine zarar verecek hükümler içermesi nedeniyle endişe ile karşılamış, yasanın bu haliyle kabulüne karşı olduğu görüşünü kamuoyu ile paylaşmıştır.

Yüksek Makamınıza yayımlanmak üzere gönderilen Vakıflar Kanunu ile; ülkemizin kuruluş belgesi olan Lozan Anlaşması hükümlerine aykırı düzenlemeler yapılmakta, 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile getirilen temel esaslar ile, cemaat vakıflarına ilişkin verilen 1974 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı göz ardı edilmektedir.


Toplumsal ihtiyaçlarımızdan kaynaklanmayan bu yasa ile; ülkemizin üniter yapısı tehlikeye düşürüleceği gibi, Türk Milletinin tarih sayfasına gömdüğü oluşumlar tekrar gündeme getirilecek ve bu taleplerin ardı arkası kesilmeyecektir.


Vakıflar Kanunu hakkında gerekli değerlendirmenin yüksek makamınızca yapılacağı inancıyla,

Gereğini saygılarımla arz ederim.