DPB'DEN, DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA AÇIKLAMASI
28 Temmuz 2009 Tarih ve 27302 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde, İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanma, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmaları, Korunmaya Muhtaç Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları, Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malûl Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malûllerin Devlet Memurluğuna Alınmaları, Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları, Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları konularına açıklık getirilmiştir.