SN. ÇELİK’TEN YENİ İNCİLER
   İptal kararının eğitimde kalite anlayışına zarar verdiği iddiası, akıl almayacak kadar anlamsızdır. Hiçbir geleceği olmayan, 10 ay sonra sözleşmesinin biteceğini bilen, aldığı ücretle tuttuğu evin kirasını bile zor ödeyen “sözleşmeli öğreticiler” eğitime hangi kaliteyi getirebilir.

   Sözleşmeli öğretici atamasına karşı çıkanların 1940’ların kafasını taşıdığı iddiası ise tuhaf bir iddiadır. Çünkü, insan haklarını ayaklar altına alan, dünyadaki gelişmelere gözünü kapatmış bu uygulama, olsa olsa 1800’lü yıllardaki sömürgeci devletlerin insanları köleleştiren uygulamaları ile bir benzerlik içerisindedir.

   Uygulamaya karşı çıkmak sosyalist bir kafa yapısından değildir. Tam tersine, Sn. Bakan’ın savunduğu bu sistem eski Sovyet bloku ülkelerinde uygulanan, insanları karın tokluğuna çalıştıran sistemi hatırlatmaktadır. Böyle bir anlayışa gelişmiş, insan haklarına saygılı ülkelerde asla rastlayamazsınız.

   “Sözleşmeli öğretici” atama sistemi Türk Milli Eğitimine büyük darbe vurmuş, atama bekleyen 190 bin öğretmenin geleceğini karartmış, atanan binlerce gencimizin geleceğe yönelik umudunu söndürmüştür.

   Türk Milli Eğitiminin ihtiyaç duyduğu “yeterli öğretmen alımını” yapmak bakanlığın yetkisi ve sorumluluğundadır. Türk Eğitim Sen’in kazandığı bu dava ile, binlerce gencimiz geleceğe daha umutla bakabilecektir. Buradaki hedefimiz; atanan sözleşmeli öğreticilerin mağduriyeti değil, onların aydınlık geleceği ve eğitimimizin ihtiyacı olan, kaliteli hizmetin oluşmasını sağlamaktır.

   Türk Eğitim-Sen olarak Hükümeti uyarıyoruz;

   Türk gençleri köle değildir, milletimizin yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntılar artık bir son bulmalıdır. Türk milli eğitiminin ihtiyacı, geleceğe güvenle bakan, kadrolu ve kaliteli hizmet üreten öğretmenlerdir. Bunu sağlamak da sizin görevinizdir. Bu millet yolunuza kırmızı halı sermedi, seçim meydanlarındaki iddialarınızı unutmayın, ya sözlerinizi tutarsınız, ya da gidersiniz.

   Sn. Hüseyin ÇELİK’i, insanları yanıltmayı bırakarak, kendisine verilen görevi hakkıyla ve iç hukukumuza uygun olarak yapmaya davet ediyoruz.