MEB'İ UYARIYORUZ!
Yönetmelik beraberinde bir takım haksızlıkları getirmişti. Çıkarılan 2008/50 nolu Genelge de, kafalarda oluşan problemlere çözüm getirmekten çok yeni sıkıntılar yaratmaktadır.

Bu sıkıntılardan en önemlisi; atamaların özellikle il ve ilçe merkezleri dışındaki kenar semtlerde yer alan eğitim kurumları olacak şekilde duyuru yapılmasını istemesidir. Kamuoyunun da yakından bildiği üzere, geçen yıllarda boş alan yöneticiliklerin, boş olup olmadığını duyurma yetkisini valiliklere bırakan yazı Türk Eğitim Sen’in açtığı dava üzerine iptal edilmişti.(www.turkegitimsen.org.tr/1mevzuatpdf/danistay_karar_2007_4873.pdf)

Yargının iptal ettiği benzeri bir uygulamanın 2008/50 nolu Genelge ile yeniden hortlatılması kabul edilebilecek bir durum olamaz. Valiliğin kabul edilebilir hangi kriterlere göre boş yöneticilikleri duyurup duyurmayacağı da belli değildir. Bu durumda tamamen keyfi bir uygulama söz konusu olacaktır.

MEB bu genelge ile yönetmelik gereği öncelikle atanacak olan sınav kazananlara; “Sen ancak kenar semtlerdeki okullarda görev yapabilirsin” demek istemektedir. Sınav kazananların süresinin Temmuz 2008 içerisinde dolacağı, bu genelge doğrultusunda öncelikle kenar semtlerde bulunan okullar boş olarak duyurulacağından, “sınav kazananların” kenar semtlerdeki okulları istemekten başka şansları kalmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı yargı kararlarına ve sendikamızın yoğun taleplerine rağmen “sınav kazananlara” kafayı takmış bulunmaktadır. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, ben bildiğimi yaparım anlayışı, maalesef, MEB’in tüm mantalitesini sarmış bulunmaktadır.

Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının “BİR AN” önce duyurulması ne anlama gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir yazı göndererek bir duyuru tarihi belirlemeli ve sınav kazananların mağdur olmamasını sağlamalı, ayrıca sadece kenar semtlerdeki okulların değil münhal bulunan tüm yöneticiliklerin istisnasız, aynı anda duyurulmasını sağlamalıdır. AKSİ TAKDİRDE MEB’in YENİ İPTAL KARARLARIYLA karşı karşıya kalacağı açıktır.

25.06.2008 tarihinde yayınlanan 2008/50 nolu genelge özellikle 2 konuda yeniden değerlendirilmeli ve 1 Temmuz 2008 tarihine kadar yeni bir yazı yayınlanmalıdır. Bu yazı da;

1-    Sınav kazananların süreleri dolmadan boş yöneticiliklerin duyurulacağı,(Sınav kazananların fiilen atanma hakkını kullanmaları gerekmektedir, bu hakkın kenar semtlerin okullarının önce duyurularak fiilen engellenmesi,  sınav kazananların yargı kararıyla elde ettikleri hakkı kullanabildiği anlamına gelmez, Anayasa'nın 10.Maddesinde ifade edilen eşitlik ilkesi ile bağdaşmaz.)

2-    Sadece kenar semtlerde bulunan münhal yöneticiliklerin değil tüm münhal yöneticiliklerin aynı anda duyurulacağı belirtilmelidir.(Yönetmelik gereği valilikler duyuruyu yapmak ve atamaları planlamakla yükümlüdür, boş olan yöneticilikleri duyurmama yetkisi yoktur. Yönetmeliğin 9/1 Maddesini bu şekilde yorumlamak mümkün değildir. Yönetmeliğin tanımadığı bir hakkı, genelge düzenleyerek kullanmak ise hukuk normlarına uygun olamaz.)

Sorumlu sendikacılık anlayışı gereği Milli Eğitim Bakanlığını bu iki konuda uyarıyoruz. 1 Temmuz 2008 tarihinde yukarıdaki problemlerin çözülmemesi durumunda bu iki konuda yürütmeyi durdurma talepli, iptal davası açacağımızın bilinmesini istiyoruz.