FAKÜLTE SEKRETERLERİ MAĞDUR EDİLMEMELİDİR
Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle üniversitelerimizin idaresinde önemli bir işlevi yerine getiren Fakülte Sekreterleri bir çok yönden mağdur edilmektedir. Sözkonusu yanlış uygulamalardan bir tanesi de Fakülte Sekreterlerine “Makam Tazminatı” ödenmemesidir. Sendikamız, YÖK Başkanlığına 15.08.2008 tarihli bir yazı göndererek bu önemli eksikliğin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Genel Başkan İsmail Koncuk ve Genel Sekreter Yaşar Yeniçerioğlu imzasıyla gönderilen yazıda ayrıca, üniversitelerde ücret açısından en alt grupta yer alan idari personelin de üniversite ödeneklerinden faydalandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.