EK DERS ÜCRETLERİNDE YAŞANAN SIKINTILAR GİDERİLECEK Mİ?
Önergede; “Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 10.05.2008 tarihinde yapılan 16’ncı madde değişikliğinin yeniden gözden geçirilerek, 2006 yılından önceki uygulamaya dönülmesi düşünülmekte midir?” ve “Seçim, sınav, hava koşulları gibi nedenlerle okulların idari tatile girmesi durumunda, oluşan hak mahrumiyetini gidermek üzere öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılması düşünülmekte midir?” soruları yöneltildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.05.2009

                     
Süleyman Turan ÇİRKİN
         Hatay MİLLETVEKİLİ


Eğitim çalışanları, “Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” gereği, önceden bilinmeyen ve istenmeyen sebeplerle; hasta olmaları, mazeret izni almaları, seçim, sınav vb. benzeri nedenlerle idari izin kullanmaları, mevsim şartları ve dini bayramlardan dolayı eğitime ara verilmesi hallerinde ek ders ücreti alamamaktadır.

Bu Karar doğrultusunda:


1- Öğretmenlerin ekonomik mağduriyetini düzeltmek amacıyla, Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 10.05.2008 tarihinde yapılan 16 ncı madde değişikliği yeniden gözden geçirilerek, 2006 yılından önceki uygulamaya dönülmesi düşünülmekte midir?
 
2- Seçim, sınav, hava koşulları gibi nedenlerle okulların idari tatile girmesi durumunda,  oluşan hak mahrumiyetini gidermek üzere öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılması düşünülmekte midir?