GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

Üyelerimizden gelen şikayetler sendikamız tarafından konfederasyonumuza ulaştırılmış ve Kamu-Sen, Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. bendinin, 10. maddesinin 2. bendinin ve ek-1 personel değerlendirme formunun 2. maddesinin b fıkrasının, 5. maddesinin a ve b fıkralarının iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştır. Anılan maddeler sebebi ile mağduriyetlerin yaşanmaması için açılan dava da özellikle kariyer ve liyakat esasları üzerinde durulmuş hakkaniyetsiz yapılacak atamaların yargıdan döneceği, görevde yükselme yönetmeliklerden dolayı mağduriyet yaşanacağı ve  yönetmelik yürürlükte kaldığı sürece;  ilgililer bakımından telafisi imkansız zararlar devam edeceği vurgulanarak yürütmeyi durdurulma kararının öncelikle verilmesi istenilmiştir.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız.