3 KİLO ET ÇEYREK ALTIN DEĞERİNDE … ETİ DE ARTIK SADECE VİTRİNDE GÖRÜRÜZ

         Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, “Dünyada ve Türkiye’de Kırmızı Et ve Memurlar” raporu hazırladı. Çalışma, dünyanın değişik coğrafi bölgelerinden seçilen ülkelerdeki ortalama kırmızı et fiyatlarını, kamu görevlilerinin maaşlarını ve maaşları ile alabilecekleri et miktarını belirlerken, ülkelere göre ortalama kırmızı et tüketimini de içeriyor.

          Rapor, Türkiye ile ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye, dünyanın en pahalı etinin tüketildiği ülkelerin başında geliyor. Özellikle ülkelerin maaş seviyeleri göz önüne alındığında, Türkiye’de et tahmin edilenin çok daha üzerinde bir fiyatla satılıyor.

 

         Araştırmada, İngiltere’de kırmızı etin ortalama perakende satış fiyatı 9 Euro iken, ortalama öğretmen maaşının 3612 Euro’yu bulduğu belirtildi. Buna göre bir öğretmen maaşı ile İngiltere’de 401 kg et alabilirken, bu rakam Avustralya’da 432 kg, Almanya’da 827 kg, ABD’de 615 kg. Ülkemizde ise ortalama 753 Euro maaş alan bir öğretmen, maaşı ile ancak 58 kg kırmızı et alabiliyor.

 

         Bir mühendis İngiltere’de 4188, Avustralya’da 4882, Almanya’da 5077 ve ABD’de 5069 Euro maaş alırken; Türkiye’de ancak 1114 Euro maaş alabiliyor. Buna göre Türkiye’deki bir mühendis, dünyadaki meslektaşlarına oranla 5 ile 10 kat daha az kırmızı et alabilme gücüne sahip.

 

         İngiltere’de 2749 Euro maaş alan bir hemşire, maaşı ile 305 kg kırmızı et alabilir. Avustralya’da 3712 Euro olan hemşire maaşı ile 412 kg et alınabiliyorken; bu rakam ABD’de 474 kg’a, Almanya’da ise 498 kg’a kadar çıkıyor. Türkiye’de ise bir hemşire, maaşı ile ancak 51 kg kırmızı et alabiliyor.

 

         Buna göre, İngiltere’de ortalama maaş 2766 Euro ve bir çalışan, maaşı ile ortalama 307 kg kırmızı et alabiliyor. Avustralya’da çalışanlar ortalama 3230 olan maaşı ile 359 kg, Almanya’da 3388 Euro ile 547 kg et alabiliyor. ABD’de ortalama ücretler 2486 Euro seviyesinde ve 355 kg kırmızı et alınabilirken; Türkiye’de 709 olan ortalama memur maaşı ile ancak 55 kg kırmızı et alınabiliyor.

 

         Dünyanın en pahalı etinin satıldığı Türkiye’de, maaşların da son derece düşük olması nedeniyle sağlıklı beslenme imkânları her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Buna bağlı olarak kişi başına yıllık ortalama kırmızı et tüketimi açısından da ülkemizin içler acısı hali, Türkiye Kamu-Sen’in yaptığı araştırma ile ortaya konulmuş durumda. Buna göre yıllık kişi başına et tüketimi Avustralya’da 142 kg, ABD’de 125 kg, Almanya’da 82, İngiltere’de 80 kg iken Türkiye’de yalnızca 12 kg’da kalıyor.

 

            Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ; “Yaklaşık 800 bin kilometrekare yüzölçümü olan ülkemiz topraklarının dörtte üçü yerleşim alanı dışında kalıyorken ve hayvancılık için son derece elverişli doğal şartlar mevcutken, ne oldu da birden bire et fiyatları bu noktaya geldi? Et fiyatlarının bu denli yükselmesinin en önemli nedenlerinden biri ülkemizin tarım ve hayvancılık politikasındaki çarpıklıktır. Özellikle AB ile tam üyelik müzakereleri çerçevesinde 2004 yılında imzalanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve ekleri ile AB tarafından Türkiye için hazırlanan ilerleme raporlarında tarım ve hayvancılık konusunda son derece çarpıcı tespit ve istekler bulunuyordu. Örneğin Katılım Ortaklığı Belgesi Etki Raporu’nda Türkiye’nin canlı hayvan ve et ithalatını yasaklaması eleştirilmekte, ilerleme raporunda ise canlı hayvan, et ve et ürünlerine uygulanan ithalat yasağının kaldırılması istenmekteydi. Yine bu raporlarda AB ile yapılacak müzakerelerde en önemli konunun “Tarım Faslı” olacağı, şu anda %25 olan tarımda istihdam edilen nüfusun %6’ya kadar indirilmesi gerektiği belirtiliyordu. O dönemden beri ülkemizin tarım politikaları belirgin bir şekilde değişmiştir. Gelinen noktada ülkemizde tarım ve hayvancılık bitirilmiş ve ülkemiz artık dışarıdan et ve canlı hayvan ithal eder duruma getirilmiştir. Et, altın değerli bir ürün haline gelmiş, mutfaklarımızdan çıkmış, vitrinlerde izlenir hale gelmiştir. AKP, Avrupa Birliği’nin talimatlarını harfiyen yerine getirmektedir. Ne yazık ki bu politikalarla halkımızın et yemesi imkânsız hale gelmiştir. Sırada arpa, buğday gibi tahıl üretiminin azaltılması ve ekmeğimizle oynanması bulunmaktadır. Bir millet, bu çağda ancak bu şekilde köle haline getirilebilir.” dedi.

 

Seçilmiş Ülkelerde Aylık Ücretler (Euro) ve Alınabilen Et Miktarı (kg)

 

 

 

 

İngiltere

 

Avustralya

Almanya

ABD

Türkiye

 

Maaş

 

Alınan Et

Maaş

 

Alınan  Et

Maaş

 

Alınan Et

Maaş

 

Alınan Et

Maaş

 

Alınan Et

Öğretmen

3612

401 kg

3887

432 kg

4961

827 kg

4306

615 kg

753

58 kg

Mühendis

4188

465 kg

4882

542 kg

5077

846 kg

5069

724 kg

1114

86 kg

Hemşire

2749

305 kg

3712

412 kg

2986

498 kg

3321

474 kg

666

51 kg

İtfaiyeci

2827

314 kg

3600

400 kg

2391

399 kg

2825

404 kg

633

49 kg

Doktor

6808

756 kg

6276

697 kg

7381

1230 kg

7000

1000 kg

1165

90 kg

Postacı

1996

222 kg

2859

318 kg

2291

382 kg

2486

355 kg

785

60 kg

Ortalama Maaş

2766

307 kg

3230

359 kg

3388

547 kg

2307

330 kg

709

55 kg

Kaynak: Family Expenditure Survey, World Economic Outlook Database, September 2006, www.worldsalaries.orgwww.ers.usda.gov/Data/MeatPriceSpreads/, www.meat-prices.co.uk

 

 

 

 

Seçilmiş Ülkelerde Et Fiyatları (Euro) ve Yıllık Kişi Başı Ortalama Et Tüketimi (kg)

 

 

Ortalama

Kırmızı Et Fiyatı

 

Yıllık Kişi Başı

Ortalama

Et Tüketimi

İngiltere

9 Euro

80 kg

Avustralya

9 Euro

142 kg

Almanya

6 Euro

82 kg

ABD

7 Euro

125 kg

Türkiye

13 Euro

12 kg